tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

Korzyści z wdrożenia

Wymierne korzyści wynikające z wdrożenia programu mSymfonia w firmie są liczne, zarówno dla firmy jak i  dla handlowca pracującego w terenie. Wśród najważniejszych warto podkreślić :

  • bieżąca weryfikacja oraz szybka i sprawna kontrola stanów magazynowych,
  • bieżące śledzenie przeterminowanych płatności Klienta,
  • sprawny przepływ informacji poprzez dokonywanie zamówień online z centralą,
  • usprawnienie kontroli pracy handlowca poprzez zapisywanie informacji o czasie logowania i ostatniej operacji danego dnia lub wszystkich operacja w danym dniu,
  • rejestracja współrzędnych geograficznych handlowca w czasie wykonywania operacji,
  • zadowolenie Klienta poprzez szybką informację zwrotną o statusie, przyjęciu czy realizacji zamówienia,
  • wzrost efektywności i optymalizacja czasu pracy handlowca
  • wzrost przychodów