tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

niedziela, 15 listopad 2015 00:16

Przeterminowane płatności kontrahenta

Moduł mSymfonia Handlowiec został wyposażony w funkcję weryfikacji należności bezpośrednio z listy kartoteki kontrahentów. W przypadku kiedy kontrahent posiada przeterminowane płatności oznaczany jest czerwoną czcionką na liście. Poza tym w szczegółach kontrahenta prezentowany jest element informujący o tym, że wybrany przez użytkownika kontrahent posiada zaległe płatności. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio w kartotece kontrahentów jak i w momencie wprowadzania zamówienia.

Handlowiec może w każdej chwili zweryfikować stan rozrachunków konkretnego kontrahenta w szczegółach prezentując zestawienie przeterminowanych dokumentów.